Daftar RT / RW

SUSUNAN KETUA RW DAN KETUA RT
KETUA RW 01  : SLAMET
KETUA RT 01  : NGUSMAN
KETUA RT 02  : NGASERAN
KETUA RT 03  : KASMIRAN
KETUA RT 04  : SUMARLAN
KETUA RT 05  : NUR TAUFIQ
KETUA RT 06  : SUWARDI
KETUA RT 07  : SOKIB

KETUA RW 02  : MASHADI
KETUA RT 08  : SUNARTO
KETUA RT 09  : KASMIRAN
KETUA RT 10  : MUKAIDI
KETUA RT 11  : SUPRAPTO
KETUA RT 12  : NUK KAMID